KÅRE GJENGEDAL

Sivilingeniør
Tlf: 95 13 89 22
E-post: kaare.gjengedal@agplan.no

Utdanning:
Norges Tekniske Høgskule, NTH:
Bygningsingeniøravdelinga 1975-1980
Hovudstudieretning:
By- og regionplanlegging
Veg- og trafikkplanlegging
Kommunalteknikk

Vidareutdanning ved NTH(NTNU)ma:
Prosjektstyring
Fornyelse av vannforsynings- og avlaupsnett
Administrasjon og økonomisk styring av bygningsprosjekt
Kommunaløkonomisk analyse og planlegging

Praksis:
1981-1983 Ørsta kommune, Generalplanleggjar, reguleringsarkitekt.
1983-1986 Planleggjar, Volda kommune.
1986-1992 Eige firma, P consult.
1992-          Ørsta kommune, Avdelingssjef plan-,
nærings og miljøavdelinga.
2001-          Sti. Ørsta Næringskontor, Prosjektleiar
utvikling Ørsta sentrum(timebasis)JORUNN BEATE LILLEBØ LANDE

Arkitekt MNAL
Tlf: 97 50 72 72
E-post: jorunn.lande@agplan.no

Utdanning:
Master i arkitektur, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU 2000-2005

Byplanlegging
Komplekse bygg
Hus i fremmed kultur
Eiendomsforvaltning
Prosjektutvikling og ledelse

Praksis:
2012- Trollvegg Arkitektstudio AS, Kristiansand
2005-2012 Basis Arkitekter AS, Kristiansand


  ANNE KRISTIN APELSETH

SivilarkitektTlf: 95 76 28 81
E-post: anne.apelseth@agplan.no

Utdanning:
Norges Tekniske Høgskule, NTH:
Arkitektavdelinga 1989-1993

Byplanlegging
Komplekse bygg
Bygningsvern
Boliger

Praksis:
1993-1995 Planleggjar, teknisk etat i Hareid kommune.
1995-1998 Arkitektfirma
1998-          Avdelingsarkitekt, teknisk sektor i Ørsta kommune
1999-          Eige firma, sivilarkitekt Anne Kristin Apelseth
TINA MARIE BJØRNESET

Arkitekt MNAL
Tlf: 45 66 24 31
E-post: tina.bjorneset@agplan.no

Utdanning:
Master i arkitektur, Arkitekt- og Designhøgskulen i Oslo 2003-2010

Arkitekturvern
Avansert arkitekturprosjektering
Urbanisme
Urban landskapsarkitektur

Praksis:
2010-2011 Plan og Prosjekt Arkitekter AS, Lillehammer
2007-2008 Praktikant ved Lund+Slaatto Arkitekter AS
  ELDAR ANDRÉ HANSEN

GIS-Ingeniør
Tlf: 97 11 42 49
E-post: eldar.hansen@agplan.no

Utdanning:
Høgskulen i Ålesund, HiAls:
Geografiske Informasjonssystem (GIS) 2004-2008

Arealplanlegging
GIS analyse
Grafisk presentasjon og 3D modellering
Teknisk planlegging
Teknisk tegning
Vegbygging

Praksis:
2008-idag AG Plan og Arkitektur AS