Vår Facebook-sideFORVARSLING AV REGULERINGSARBEID:Reguleringsendring del av Osstranda i Ørsta kommune

Lokalisering av planområdetReguleringsplan for Almestad i Sande kommune

Lokalisering av planområdetReguleringsplan for Gjerde i Sande kommune

Lokalisering av planområdet

UTLYSING AV TILBOD:SØKNAD OM TILTAK:

NB: For å åpne/lese dokumenta treng du
Adobe Acrobat Reader som er gratis å hente ned.